ACV naar het Wereld Sociaal Forum

WSF Logo Forum Tunis 2015
Ondanks de tragische gebeurtenissen die Tunesië recent dooreenschudden, zullen een 40-tal ACV-afgevaardigden van 22 tot 29 maart deelnemen aan het Wereld Sociaal Forum (WSF) in Tunis. Zoals de organisatoren het verwoordden in een persbericht: “ Meer dan ooit zal de ruime deelname aan het WSF 2015 het gepaste antwoord zijn van alle krachten gericht op vrede en democratie die binnen de andersglobalistische beweging ijveren voor een betere, rechtvaardige en vrije wereld waarin mensen vredevol samenleven.”
Het thema van het WSF luidt dit jaar 'Waardigheid en rechten'. Het tweejaarlijks forum geeft vakbonden, ngo’s en andersglobalistische bewegingen de kans een stand van zaken op te maken en te debatteren over alle initiatieven ter bevordering van “een andere, betere wereld”.  De deelnemers aan het wereldforum richten voornamelijk hun pijlen op het ongebreidelde kapitalisme dat ongelijkheden tussen rijke en arme burgers en tussen rijke en arme landen nog versterkt en onze planeet ruïneert. 
Het ACV neemt al sinds het ontstaan van het WSF actief deel aan de thematische workshops. Ook nu zal het ACV zijn inbreng doen bij cruciale kwesties als mondiale sociale bescherming, mondiale fiscale rechtvaardigheid, de impact van het handels- en investeringsbeleid op ontwikkeling, het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP), callcentra, gezondheid,….
Vanwaar die betrokkenheid? "Om ons engagement te begrijpen, moet je terug naar de roots van het WSF”, zegt Marc Becker, nationaal secretaris van het ACV en delegatieverantwoordelijke. “Het eerste WSF in 2001 in Porto Alegre in Brazilië is gegroeid rond het idee dat een andere wereld mogelijk is en dat we samen kunnen bouwen aan een rechtvaardiger en en eerlijker samenleving. Bovendien is het WSF een kans tot tussen vakbonden, ngo’s, boerenorganisaties, … die elkaar hoogstwaarschijnlijk nooit elders zouden treffen. 
“Voor het ACV is het dus belangrijk om aanwezig te zijn op het WSF om twee grote redenen” voegt Marc Becker eraan toe. “Enerzijds is het voor vakbondsmilitanten een geweldige ervaring om in aanraking te komen met diversiteit en hun horizon te verruimen.  Anderzijds zorgt het WSF ervoor dat de banden met de syndicale partners uit het gastland en andere landen worden aangehaald. Voor het ACV zijn deze internationale partnerships van fundamenteel belang, aangezien veranderingen in de huidige internationale verhoudingen tot stand moeten komen dankzij sterke en verenigde sociale en syndicale bewegingen.”
In de huidige context is het - meer dan ooit – van belang dat het ACV de evolutie naar een democratisch Tunesië ondersteunt. Dat kan door het versterken van de syndicale organisaties. Het ACV zal dan ook intens contact hebben met zijn syndicale partner UGTT. 

Meer info?