Vergrijzing piekt in 2040

vergrijzing
De studiecommissie voor de vergrijzing stelt in haar dertiende rapport dat de vergrijzing in 2040 haar hoogtepunt zal bereiken. Daarna zullen de uitgaven in de sociale zekerheid opnieuw dalen. In vergelijking met het rapport van vorig jaar wordt tussen 2013 en 2060 een minder grote toename verwacht van de uitgaven voor gezondheidszorgen en overheidspensioenen. 
In totaal besteedden we in 2013 26,4% van onze welvaart aan onze sociale zekerheid. Dat zou evolueren naar 32,2% van het bbp in 2040 en naar 30,6% in 2060. Die laatste inschatting ligt 0,6 procentpunt van het bbp lager dan vorig jaar. De uitgaven voor gezondheidszorg zouden evolueren van 8,2% van het bbp naar 10,9% in 2040 en naar 10,3% in 2060. Vorig jaar ging de commissie er nog van uit dat de uitgaven voor gezondheidszorg 0,4 procentpunt hoger zouden liggen. 

De uitgaven voor pensioenen zouden evolueren van 10,6% van het bbp naar 14,9% in 2040 en 14,7% in 2060. Deze uitgaven worden door de commissie 0,1 procentpunt lager ingeschat dan vorig jaar. Met name verwacht men dat de uitgaven voor de overheidspensioenen 0,2 procentpunt lager zullen uitvallen. Ter verklaring verwijst de commissie naar de toename van de gemengde pensioenen. Opmerkelijk is dat zowel de uitgaven voor gezondheidszorg, maar ook die voor pensioenen zouden dalen tussen 2040 en 2060.