Wetsvoorstel tegen wilde stakingen

betoging 2
Reactie van ACV-Transcom op het wetsvoorstel
 
Gisteren lanceerde de Senaat een wetsvoorstel dat komaf moet maken met wilde stakingen bij overheidsbedrijven. Dit voorstel beperkt het stakingsrecht en is dus onaanvaardbaar én overbodig, want er bestaan al afspraken op het bedrijfsniveau.
Hoewel het wetsvoorstel over alle autonome overheidsbedrijven gaat, ligt de nadruk op de NMBS. Bij de spoorwegen maakten de vakbonden en de directie in 2008 afspraken rond de procedure die gevolgd moest worden bij stakingen. Dit protocol werd – op vraag van de regering – in 2013 geëvalueerd en aangepast. Sinds kort moeten stakingen 8 werkdagen op voorhand worden aangekondigd. Dit is veel langer dan gebruikelijk in andere sectoren (zowel privé als publiek). 
Sociale dialoog
ACV-Transcom werkte actief mee aan dit protocol. Voor ons is de absolute prioriteit dat de NMBS goed draait en de dienstverlening op peil is. ACV-Transcom verkiest de sociale dialoog boven de actie. Maar ook wij willen actie als het ultieme middel kunnen inzetten als dialoog niet (meer) mogelijk is.
Niet enkel bij de NMBS, maar ook in de andere overheidsbedrijven hebben wij afspraken over stakingen. Zowel bij bpost als Belgacom zijn er termijnen afgesproken. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de sociaal bemiddelaar, die als tussenpersoon optreedt bij sociale conflicten.
Staken = recht
Maar waar komt het wetsvoorstel vandaan? Het raakt niet meer door het parlement voor het reces. Wat wil men dan bereiken? Is het enkel een verkiezingsstunt? Of is dit maar een eerste stap in een frontale aanval van rechten van werknemers? Het ACV zal in ieder geval niet aarzelen om met alle middelen een internationaal gewaarborgd grondrecht te verdedigen.