ACV Openbare Diensten
18.09.2014
Goedemorgen
Home | Sitemap
Terug | Lid worden | Contact
Help | Registreren
 
 
ACV Openbare Diensten  >  Voor leden en militanten  >  Sociale Gids  >  Federale Overheid  >  Bezoldigingsregeling  >  Verplaatsingskosten
Printen | Delen
 
 

Verplaatsingskosten

Algemeen

De reglementering gaat uit van volgende principes:

  • elke dienstverplaatsing dient te geschieden door middel van het minst kostelijke vervoermiddel

  • de dienstverplaatsingskosten die voortvloeien uit verplaatsingen die worden uitgevoerd voor dienstnoodwendigheden worden door de Schatkist gedekt.

  • elke verplaatsing is ondergeschikt aan de toelating van de minister of van de afgevaardigde

  • de toelating kan algemeen worden wanneer de verplaatsingen regelmatig zijn

Verplaatsingen met het openbaar vervoer

D
e kosten voor openbaar vervoer worden terugbetaald op basis van de officiële tarieven of op voorlegging van het betaalbewijs.

Indien de verplaatsingen frequent zijn,

  • kun je een netabonnement krijgen voor werkzaamheden over het hele grondgebied
  • kun je een beperkt abonnement krijgen voor werkzaamheden in een bepaald gebied

Dienstverplaatsingen met een persoonlijk vervoersmiddel

Sedert 1 september 2000, is er nog maar één enkel bedrag voor de kilometervergoeding (terugbetaling van de kosten per kilometer)

Dit bedrag wordt vastgesteld met toepassing van de volgende formule:

(E x C:100) + ((A+B-Z:K)) + F + (U x (X+Y+R+P):K)

E = prijs per liter brandstof
C = verbruik per 100 kilometer
A = aankoopprijs van het voertuig
B = belasting op de inverkeerstelling
Z = waarde van het voertuig na 6 jaar gebruik
K = aantal kilometers na 6 jaar
F = gemiddelde prijs van een onderhoudsbeurt
U = afschrijvingstermijn van 6 jaar
X = gemiddeld bedrag van de verzekeringspremie
Y = verkeersbelasting
R = radiotaks
P = hulp bij pech/tabelkosten

Dit bedrag is onderhevig aan jaarlijkse indexering (via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt) op basis van het indexcijfer voor consumptieprijzen voor de maand mei, tegenover het voorgaande jaar.

Door het sectoraal akkoord 2007-2008 wordt met ingang van 1 juli 2008de formule aangepast als volgt:

(80% x bestaande formule) + 20% dieselprijs + bezineprijs mei jaar
                                                    --------------------------------------
                                                    dieselprijs + benzineprijs mei jaar -1

De km-vergoeding evolueert daarom sindsdien als volgt:

- vanaf 01.07.2010: 0,3178 €/km
- vanaf 01.07.2011: 0,3352 €/km

Juridische basis:
Omzendbrief 604 - voor 2010-2011
Omzendbrief 609 - voor 2011-2012


 

Home  |  Actua  |  Dit is ACV-Openbare Diensten  |  Dienstverlening  |  Voor leden en militanten  |  HRM bij de overheid  |  Contact
Disclaimer